Leden Info

Ledeninformatie

 

 

Van harte welkom als nieuw lid van het Christelijk Mannenkoor "Da Capo", uit Hoogkerk.

Wij wensen U een goede tijd toe met veel zangplezier.

Om U alvast een beetje wegwijs te maken hebben we enige "huisregels" op papier gezet.

Repetities

Het mannenkoor repeteert o.l.v. Caroline v d Laan, iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Elim kerk aan de Barkstraat no 5 in Hoogkerk.

Voor nieuwe leden geldt een proefperiode van een maand, ( of 4 maal). Dit is een wederzijdse proefperiode. Daarna moet U aangeven of U lid wilt worden.

De dirigent bepaalt in welke stemgroep U het beste past.

Voorrepetitie's voor moeilijke partijen beginnen altijd om 19.00 uur.

De contactpersonen zijn:

1e tenoren:   J Postmus     tel  5349179

2e tenoren:  J.Wijma.        Tel 5778672

1e bas:      

2e bas:       S v d Naald     Tel 5254563

De muziekmap en de partituren zijn en blijven eigendom van "Da Capo". Nieuwe partituren worden besteld en genummerd uitgereikt door onze bibliothecaris.

Tijdens de pauze van 20.30 tot 20.45 uur kan men Koffie / Thee nuttigen, dit zit in de contribitie verdisconteerd.

Indien u één of meerdere repetities niet aanwezig kunt zijn wilt u dit dan melden aan Uw contactpersoon.

Indien de repetitie niet doorgaat zal de contactpersoon proberen contact met u op te nemen.

De kosten

De contributie bedraagt incl.koffie €170,00 per jaar

 

Betaling  per kwartaal          €  42,50

Koorkleding

Eenmalig moet er €  60 betaald worden voor de koorkleding, dit bestaat uit een broek twee jasjes twee overhemden

en de daarbij behoorende vlinderstrikken en pochet's. Er vind geen restituie plaats bij het beeindigen van het lidmaatschap.

De kleding is en blijft eigendom van "Da Capo".

Bankrekening NL02ABNA0623522829 t.n.v cmk-dacapo-haren

Commissies

 

 

Activiteitencommissie

Luitzen Eringa

Oosterweg 109

9751 PD Haren

050 - 534 9466

Kledingcommissie

Frits Pilon

Beethovenlaan 74

9722 KM Groningen

050-5264472

Muziekcommissie.

Caroline v.d., Laan

Harry Bolwijn

Reint Reitsma

Jan Wijma

Willem Land